Ik ben arts

Hoe kan je als huisarts meewerken aan ClaudicatioCare?

Claudicatio intermittens manifesteert zich o.a. door ongemak in de benen bij het stappen, die na een paar minuten verdwijnt. In België gaat men bij dit stadium relatief snel over tot invasieve procedures (ballondilatatie met of zonder stent, eventueel bypass).

De (inter)nationale literatuur is nochtans duidelijk: men zou aanvankelijk een ‘conservatief’ traject aan de patiënt moeten voorstellen.

Dit traject bestaat uit:

 • correctie van de aanpasbare risicofactoren (arteriële hypertensie, roken, hypercholesterolemie, diabetes, …) door leefstijlverandering en/of medicatie
 • én gesuperviseerde oefentherapie bij een kinesitherapeut die op de hoogte is van de juiste richtlijnen

Literatuur toont aan dat op termijn (3 tot 6 maanden) de functionele resultaten voor de patiënt (pijnvrije en maximale stapafstand) vergelijkbaar zijn met de invasieve procedures, maar dat bij het conservatieve traject de resultaten langduriger aanhouden én dat de levenskwaliteit significant beter is. Na een invasieve ingreep is de kans op reïnterventie na 2 jaar ongeveer 35%.

Concrete voordelen van het conservatieve traject:

 • Geen interventie-risico
 • Grotere kans op leefstijlverandering door regelmatig contact met de kinesitherapeut, die dan ook als ‘coach’ fungeert
 • Relevante verbetering van de stapafstand en levenskwaliteit
 • Ook de arteriosclerotische processen op andere locaties worden positief beïnvloed. Beide benen hebben er baat bij.
 • Patiënt leert omgaan met de pijn
 • Patiënt leert mee verantwoordelijkheid te nemen voor zijn therapie
 • Financieel gunstig voor de gezondheidszorg
 • Toepassing van het ‘stepped-care’-principe: als na 3 tot 6 maanden geen verwachte verbeteringen zijn gerealiseerd, kan nog steeds worden overgegaan tot invasieve ingreep
 • 6,4% van de patiënten ondergaat alsnog een invasieve interventie na staptherapie en leefstijlbegeleiding. Na invasieve interventie ondergaat 35,1% van de patiënten een tweede invasieve interventie.

Het voorschrift opstellen:

De arts stelt de diagnose van Claudicatio Intermittens en stelt een voorschrift op: ‘Claudicatio Intermittens fase X’. 
Hij of zij verwijst de patiënt door naar een ClaudicatioCare-therapeut en vermeldt de therapie: ‘Conservatief behandeltraject met gesuperviseerde oefentherapie en leefstijlbegeleiding’
Aantal beurten moet niet op het voorschrift vermeld staan.

Als arts kan je na 6 maanden een eerste verslag van de kinesitherapeut verwachten, waarbij er wordt nagegaan of er duidelijke progressie in de wandelafstand is. 
Er volgt nog een verslag na 12 maanden.

Partners

AXXON
RIZIV
Chronisch Zorgnet