Ik ben kinesitherapeut

Hoe stap je als kinesitherapeut mee in dit project? Bekijk hier de webinar! 

Als kinesitherapeut ga je de patiënt letterlijk op stap helpen met maximaal 36 behandelingen. Je volgt de richtlijnen die aan dit project gekoppeld zijn. 

Het is de bedoeling dat je als je wil deelnemen aan het implementatieproject de e-learning volgt die Chronisch Zorgnet aanbiedt, de Nederlandse organisatie die o.a. het vroegere claudicationet heeft geïntegreerd. De e-learning koop je aan via hun webshop. 

Volg hier de e-learning

De e-learning is geaccrediteerd door PQK en kost 40€.

Na het succesvol afronden van de e-learning schrijf je je in voor het praktijkmoment. De informatie daarover vind je op www.wvvk.be. Vervolgens ontvang je één tot twee weken voor de start van de praktijkvoormiddag per mail de benodigde informatie over de praktijkvoormiddag zelf. 

Als je dit parcours succesvol hebt afgelegd, wordt je naam opgenomen in de Zoek een kine-module op deze website. Vanaf dan weten patiënten en andere zorgverleners jouw te vinden voor een Claudicatio-behandeling!

Het voorschrift en de behandeling

 • De arts stelt de diagnose van Claudicatio Intermittens en stelt een voorschrift op: ‘Claudicatio Intermittens fase X’
 • De arts verwijst de patiënt door naar een ClaudicatioCare-therapeut en vermeldt de therapie: ‘Conservatief behandeltraject met gesuperviseerde oefentherapie en leefstijlbegeleiding’
 • Aantal beurten moet niet op het voorschrift vermeld staan (2 x 18 + 5 testmomenten)
 • Patiënt komt bij kiné:
  • 1e keer: kinesitherapeut neemt alles door met patiënt en opent dossier + neemt eventueel al de startmeting op de loopband af. Patiënt tekent de Informed Consent.
  • Facturatie: de kine stuurt (via de template) de factuur naar info@claudicatiocare.be en wordt vanuit het project betaald. Op geen enkel moment is de mutualiteit in dit proces betrokken.
  • Na 6 maanden stuurt de kine een verslag (via de template) naar de doorverwijzende arts.
  • Na 12 maanden stuurt de kine de ‘Verzamelstaat’ uit de excel door naar info@claudicatiocare.be 

Partners

AXXON
RIZIV
Chronisch Zorgnet