Opgelet, de website is nog in opbouw. De inhoud wordt in de loop van de volgende weken verder aangevuld.

Onderzoek en diagnose

Als je last hebt van verschillende symptomen, kan je bij de huisarts een onderzoek laten doen. Die bepaalt dan welke volgende stappen er in jouw situatie het beste zouden zijn. 

Er kan sprake zijn van een plotse verstopping. Bij een heel plots zuurstoftekort in je benen verwijst je arts je zo snel mogelijk door naar het ziekenhuis. Daar maken ze het verstopte bloedvat onmiddellijk open.

Het is ook mogelijk dat er een geleidelijke opstopping plaatsvindt in je slagader(s). Dan spreken we van claudicatio

De arts zal de bloeddruk nemen aan je bovenarmen en aan je enkels. De verhouding daartussen geeft aan of er een vernauwing in de slagader is. Deze test kan ook opnieuw worden uitgevoerd na een korte inspanning of een tijdje wandelen. Daarbij kan meteen ook gecheckt worden hoe lang je kan stappen vooraleer er pijn optreedt. De volgende stap is een echografie om vast te pinnen waar de vernauwing zit en hoe dicht de slagader zit. 

De eerste behandeling is wat we noemen conservatief - zonder operatie - met oefen- en staptherapie. Je huisarts geeft je een voorschrift om naar de kinesitherapeut te gaan. 

Gesuperviseerde staptraining

Staptraining werkt het best onder begeleiding van een kinesitherapeut die goedbekend is met de richtlijnen rond Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Hij of zij is een soort van coach die je ondersteunt en aanmoedigt om de training vol te houden zodat beste resultaten behaald worden. Onder begeleiding zal de afstand die je kan wandelen zonder pijn steeds groter worden, en je conditie zal er ook door verbeteren. Door meer te wandelen worden er namelijk nieuwe bloedvaatjes aangemaakt en de doorbloeding van je hele lichaam verbetert. Zo zal je lichaam zich stilaan terug herstellen en wordt een operatie vermeden. Na een aantal weken intensieve staptraining bij de kinesitherapeut wordt de begeleiding stilaan afgebouwd en zal je meer en meer zelfstanding moeten oefenen. Na zo'n drie maanden zijn de eerste resultaten al merkbaar, maar het hele traject kan tot een jaar duren. Blijven stappen en bewegen is de boodschap! 

Als je klachten toch te fel zijn om te blijven bewegen of je boekt geen vooruitgang door staptherapie, zal je arts je naar een vaatchirurg moeten verwijzen. Die zal ofwel een buisje (stent) plaatsen in de vernauwing om het bloed beter te transporteren, ofwel kiest die voor een bypass waarbij de vernauwing wordt omzeild. 

Voor nog meer informatie kan je zeker deze webpagina eens bezoeken: Gezondheid en Wetenschap.be

Partners

AXXON
RIZIV
Chronisch Zorgnet